senior sales

Our client is a big-size developer who provide factory, warehouse, industrial area for their customers.

up to 50k (based on experience)
Bangkok
Posted 2 years ago

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
ทำงานร่วมกับทีมขายในน้าที่ต่อไปนี้
– วิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์ และทิศทางการขาย ทั้งระยะสั้นและยาว
– ร่วมงานกับทีมขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– กำหนดทิศทางการบริหารงานลูกค้าเก่าและกำหนดแผนการหาลูกค้าใหม่
– วางแผนส่งเสริมงานขายร่วมกับการตลาด
– ร่วมวางแผนการบริหารงบประมาณทีมงานขาย

คุณสมบัติ:
– เพศหญิง
– มีประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์ประเภท โกดัง คลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรม
– ทำงานประจำออฟฟิศในกรุงเทพ และสามารถออกต่างจังหวัดได้ (โดยมีรถบริษัทให้ใช้)
– วุฒิปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

สวัสดิการ:

  • คอมมิชชั่น
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันชีวิต
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โอที (เมื่อผ่านโปรฯ)

Job Features

Job CategoryFull time

Apply Online