OUR HUMAN RESOURCE
IS YOUR WEAPON

Opening positions:


Posted 2 years ago

HRBP & Learning center function Acting as the key person to develop an HRD platform to be used across the region along while act as the […]

Read More

หน้าที่และความรับผิดชอบ:ทำงานร่วมกับทีมขายในน้าที่ต่อไปนี้– วิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์ และทิศทางการขาย ทั้งระยะสั้นและยาว– ร่วมงานกับทีมขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย– กำหนดทิศทางการบริหารงานลูกค้าเก่าและกำหนดแผนการหาลูกค้าใหม่– วางแผนส่งเสริมงานขายร่วมกับการตลาด– ร่วมวางแผนการบริหารงบประมาณทีมงานขาย คุณสมบัติ:– เพศหญิง– มีประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์ประเภท โกดัง คลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรม– ทำงานประจำออฟฟิศในกรุงเทพ และสามารถออกต่างจังหวัดได้ (โดยมีรถบริษัทให้ใช้)– วุฒิปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ สวัสดิการ: คอมมิชชั่น ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ […]

Read More

(by experiences)
Chiangmai
Posted 2 years ago

Company: One of top Hotel in Chiangmai CORE WORK ACTIVITIES Ensuring Culinary Standards and Responsibilities are Met Manages restaurant kitchen shift operations and ensures compliance with […]

Read More

50k
Bangkok, Nonthaburi
Posted 2 years ago

Company : A leader of Ceramic and Material for decorate home Responsibility – จัดทำแผนการตลาด และPR สำหรับสื่อแต่ละช่องทางขาย – ติดตามและวิเคราะห์ยอดขาย เพื่อประเมินและวางแผนงานขายช่องทาง Online – ประสานงานและดูแลระบบสั่งซื้อสินค้า – วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติของ Data analysis […]

Read More

(by experiences)
Bangkok
Posted 3 years ago

Position: Executive Secretary Company: one of leading entertainment company in Thailand Responsibilities: Manage schedule for executive position Handle document Coordinate both internal and external parties Responsible […]

Read More

25k-35k
Bangkok
Posted 3 years ago

Company: CRM Consultantcy firm Key Responsibilities: Provide report to Business Controller for monitoring and analyze their result by use Microsoft Excel / Microsoft Access programs as […]

Read More

30k-40k
Bangkok
Posted 3 years ago

Company : CRM Consultantcy firm Job Description:  We are looking for a Programmer responsible for based applications. This includes anything between complex back-end services and their […]

Read More

15k - 18k
Bangkok
Posted 3 years ago

Company: manufacturer of steel and welding Key Responsibilities: Able to explain company information for customers to understand Able to explain and recommend the distribution structure Can explain […]

Read More

30k - 50k
Bangkok
Posted 3 years ago

เกี่ยวกับบริษัท: บริษัทเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ยุคใหม่ ที่ผลิตและจัดจำหน่ายวิตามินเฉพาะบุคคล อีกทั้งยังเป็นศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ที่ให้บริการเฉพาะด้านการป้องกันและฟื้นฟูด้วยวิตามินบำบัด หน้าที่และรายละเอียดของงาน: กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินการขายตามเป้าหมายทีได้รับมอบหมาย สรุป/วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาด หาช่องทางการขายใหม่ๆ และขยายตลาด มีความชำนาญในการหาลูกค้าองค์กร วางแผนรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเร่งการขายสินค้าที่มีปัญหาขายออกช้า รวบรวม วิเคราะห์ ควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ จัดเก็บข้อมูลและจัดทำภาพงานวิเคราะห์ และสรุปผลการขาย บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้ายอดขาย คุณสมบัติผู้สมัคร: ชาย/หญิง อายุ […]

Read More

60k - 80k
Bangkok
Posted 3 years ago

เกี่ยวกับบริษัท: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำของประเทษไทย โดยมีบริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิต การผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก การรับจ้างประกอบ พ่นสี และดัดแปลงรถยนต์ต่างๆ หน้าที่รับผิดชอบ บริหาร จัดการแผนการสื่อสารการตลาด วางแผน วิเคราะห์ ร่วมกำหนดแนวนโยบาย และกลยุทธ์ทางการตลาด กำหนดทิศทางการตลาดให้บรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ที่กำหนด กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้านการตลาด […]

Read More

(by experiences)
Nonthaburi
Posted 3 years ago

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีก เกี่ยวกับบริษัท : ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง กระเบื้องและวัสดุตกแต่ง Responsibilities : 1.กำหนดแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานและเป้าหมายของสายงานค้าปลีก ประกอบด้วย ฝ่ายขายโชว์รูม แผนกขายตรง แผนกขายต่างจังหวัด และฝ่ายธุรการงานขาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 2.วางระบบการดำเนินงานด้านการขายปลีกอย่างเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร 3.บริหาร ควบคุม ติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำ และรับผิดชอบผลการดำเนินงานของสายงานค้าปลีกให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด 4.สื่อสารแผนการดำเนินงานกลยุทธ์ด้านการขายปลีกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้สายงานบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนด 5.เป็นตัวแทนขององค์กรในการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและ/หรือคู่ค้า […]

Read More

50k - 60k
Samut Prakan
Posted 3 years ago

เกี่ยวกับบริษัท: บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ อาทิ หมู่บ้านจัดสรรค์ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โดยกลุ่มผู้บริหารมืออาชีพที่ประกอบด้วย สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และนักการเงิน ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 20 ปี บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรที่มีคุณภาพสูง งานโครงการ: สามารถออกแบบโครงการ และวางงบประมาณโครงการตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีนี้เน้น โครงการหมู่บ้านจัดสรรคุณภาพมาตรฐานสูง สามารถทำแผนบริหารโครงการ และบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ (QC), เวลา, งบประมาณรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ ในมาตรฐานระดับสูง ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการให้เป็นไปอย่างสุจริต ให้ได้คุณภาพราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดอยู่ตลอดเวลา […]

Read More

60k - 80k
Nonthaburi
Posted 3 years ago

ตำแหน่ง : Design Marketing Manager เกี่ยวกับบริษัท: บริษัทประกอบธุรกิจคัดสรรและจัดจำหน่ายวัสดุตกแต่งบ้าน โดยมีสินค้าครอบคลุมแบรนด์ดังทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งในตลาดค้าปลีก และโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจง หน้าที่รับผิดชอบ: ให้แนวทางการออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ งานโฆษณาต่างๆ (Design Concept) ทั้งด้านกราฟฟิกและเนื้อหาถ้อยคำที่ควรใช้ ทั้งงานสื่อสารภายนอก และเพื่อใช้ประโยชน์ภายใน นำเสนอมุมมองในการออกแบบ สไตล์การออกแบบตามยุคสมัย และประยุกต์ใช้กับงานของตนได้อย่างดีเยี่ยม บริหารจัดการคิวงานทั้งหมดที่เข้ามาตามความสำคัญเร่งด่วน และทุกงานเสร็จสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่กำหนด ควบคุมการผลิต/ติดตั้งงานสื่อสารทั้งหมดให้มีคุณภาพ ไม่มีข้อผิดพลาด […]

Read More

70k - 80k
Nonthaburi
Posted 3 years ago

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน   Responsibilities : 1. บริหาร ควบคุม ติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำ และรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของ สายงานบัญชี/การเงิน ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดดังนี้ วางแผนภาษีให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอบทานความถูกต้องของยอดเงินกับใบนำฝาก รายงานการรับเงินและรายงานประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งการกระทบยอดบัญชีรายได้ ติดตามการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ และการนำส่ง ภ.พ. 30 ต่อกรมสรรพากร […]

Read More

25k-35k
Bangkok
Posted 3 years ago

เกี่ยวกับบริษัท : ธุรกิจสายอาหารญี่ปุ่นชั้นนำในกรุงเทพฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม 2.ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดห้องอาหารในแต่ละวัน 3.ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริการ และติดตามแก้ไขที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียน 4.ใช้ดุลพินิจ ในการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากผู้บริการ 5.ตรวจสอบตารางการทางานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบติงาน 6.ควบคุมการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 7.ทาการสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 8.ประสานงานกับแผนกต่างๆ 9.จัดสรรการแบ่งงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10.ปฏิบัติดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า สูงสุด คุณสมบัติ […]

Read MoreSEE MORE JOBS

Our office

  • The A-List International Co., Ltd. 5th Floor, Chavanich Building, No 38
    Soi Sukhumvit 69, Bangkok

 

Looking for job opportunity in Thailand?We provide fully professional carrier advice for people looking for job in Thailand. Contact us and we will do our best to connect you with employers which suits you the best.
Have any questions?

[email protected]

Facebook profile:

The A-List Bangkok